Skatteverket | Nyheter och notiser Verksamt | Nyheter

Den 20 oktober anordnar Marknadskontrollrådet i samarbete med Svensk Handel och Sveriges konsumenter webbinaret Din produkt, ditt ansvar, ett digitalt event om marknadskontroll. Årets tema är nya regler, säkra produkter och e-handel. [...]

Hur undviker du att ditt företag utsätts för bedrägerier? Hur hanteras företagets lösenord? Har du koll på bluffmejl och sms? Passa på att gå igenom dina rutiner under oktober som är den nationella informationssäkerhetsmånaden. [...]

Regeringen har beslutat om ett nytt ekonomiskt stöd till arrangörer av evenemang som planeras under juni-december 2021, men som inte kan genomföras eller måste begränsas på grund av spridningen av covid-19. Stödet innebär att staten står för delar av den ekonomiska risken. [...]

Srf | Nyhetsbevakning

IMY (Integritetsskyddsmyndigheten)och AI Sweden kommer gemensamt att genomföra insatser för att ge stöd och vägledning avseende rättsliga frågor kopplat till AI (artificiell intelligens). [...]

Inflationstakten för september 2021 var 2,8 procent, vilket innebär att den steg från augusti till september med 0,5 procent. [...]

Svenska lagar anpassas till EU-regler om gräsrotsfinansiering. EU-reglerna ska underlätta finansiering av företag genom gräsrotsfinansieringstjänster mellan länder i hela EU. [...]

Skatt

När det kommer till beskattning av bolag så finns det många fallgropar, regler ändras kontinuerligt. Vi uppdaterar oss ständigt och följer nyheter som kommer från Skatteverket och regering för att du som kund ska kunna få en helhetslösning, både för dig som privatperson, men även som ägare eller för ditt bolag.