Skatteverket | Nyheter och notiser Verksamt | Nyheter

Från den 17 december får du som är arbetsgivare inte hindra personer från att slå larm om allvarliga missförhållanden inom din verksamhet. Det beror på en ny lag som är tänkt att stärka skyddet för visselblåsare. Du som arbetsgivare får inte heller använda repressalier mot personen som larmar. [...]

Du som är registrerad för reklamskatt avregistreras automatiskt i samband med att skatten avskaffas. Du behöver dock lämna en sista reklamskattedeklaration för tiden fram till och med den 31 december 2021. Du lämnar din deklaration i e-tjänsten Punktskatt hos Skatteverket senast 31 december. [...]

Nu tas det första steget mot en gemensam digital ingång till Europa. Den nya EU-portalen Your Europe ska underlätta för dig som företagare att hitta information och utföra ärenden digitalt inom hela EU. Ett viktigt första steg mot ett ännu öppnare Europa. [...]

Srf | Nyhetsbevakning

RSS Error: https://www.srfkonsult.se/feed/?post_type=newswire is invalid XML, likely due to invalid characters. XML error: EntityRef: expecting ';' at line 66, column 77

Skatt

När det kommer till beskattning av bolag så finns det många fallgropar, regler ändras kontinuerligt. Vi uppdaterar oss ständigt och följer nyheter som kommer från Skatteverket och regering för att du som kund ska kunna få en helhetslösning, både för dig som privatperson, men även som ägare eller för ditt bolag.