Skatteverket | Nyheter och notiser Verksamt | Nyheter

Den 20 oktober anordnar Marknadskontrollrådet i samarbete med Svensk Handel och Sveriges konsumenter webbinaret Din produkt, ditt ansvar, ett digitalt event om marknadskontroll. Årets tema är nya regler, säkra produkter och e-handel. [...]

Hur undviker du att ditt företag utsätts för bedrägerier? Hur hanteras företagets lösenord? Har du koll på bluffmejl och sms? Passa på att gå igenom dina rutiner under oktober som är den nationella informationssäkerhetsmånaden. [...]

Regeringen har beslutat om ett nytt ekonomiskt stöd till arrangörer av evenemang som planeras under juni-december 2021, men som inte kan genomföras eller måste begränsas på grund av spridningen av covid-19. Stödet innebär att staten står för delar av den ekonomiska risken. [...]

Srf | Nyhetsbevakning

IMY (Integritetsskyddsmyndigheten)och AI Sweden kommer gemensamt att genomföra insatser för att ge stöd och vägledning avseende rättsliga frågor kopplat till AI (artificiell intelligens). [...]

Inflationstakten för september 2021 var 2,8 procent, vilket innebär att den steg från augusti till september med 0,5 procent. [...]

Svenska lagar anpassas till EU-regler om gräsrotsfinansiering. EU-reglerna ska underlätta finansiering av företag genom gräsrotsfinansieringstjänster mellan länder i hela EU. [...]

Löneadministration

Lönehantering kan vara mycket tidskrävande och stor resursåtgång vid personalhantering. Låt oss hjälpa er med lönehanteringen, vi sköter allt löpande och lägger in information vartefter det kommer oss tillhanda, vilket gör administrationen lättare vid lönehanteringen.

Med hjälp av ett webbaserat system rapporterar er personal sina arbetade tider, reseräkningar och utlägg var efter chefen eller annan utsedd person attesterar tidrapporterna. När dessa blivit attesterade och godkända kan lönespecifikationer hämtas från samma webbaserad sida och lönerna betalas ut.

Eftersom allt sköts med automatik så skapas och kontrolleras arbetsgivardeklarationerna efter avslutad lönehantering och granskas innan de skickas in till skatteverket.