Skatteverket | Nyheter och notiser Verksamt | Nyheter

Från och med den 1 augusti ska det gå snabbare att registrera ett aktiebolag hos Bolagsverket. Den kortare handläggningstiden gäller dig som ansöker online, istället för på pappersblankett. [...]

Den 1 juli sänks momsen på vissa reparationer från 12 till 6 procent. Det gäller reparation av cyklar, skor, läderprodukter och hushållslinne. Syftet med den nya lagen är att få fler att laga och återbruka redan tillverkade varor i stället för att köpa nya. [...]

Fram till den 9 augusti kan du som arbetar inom fjäderfäsektorn ansöka om krisstöd om du fått ökade kostnader till följd av det försämrade omvärldsläget. Krisstödet är uträknat efter helårsproduktion och kommer att beräknas utifrån det antal djur du hållit, levererat eller slaktat under 2021. [...]

Srf | Nyhetsbevakning

Regeringen har publicerat sammanställningen av viktiga lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022. [...]

Medlingsinstitutet rapporterar om en tilltagande löneökning på 2,5 % och minskade reallöner motsvarande 3,9 %. [...]

Riksbanken har beslutat att höja styrräntan från 0,25 till 0,75 procent. Prognosen är att räntan kommer att höjas ytterligare och ligga nära 2 procent i början av nästa år. [...]

Löneadministration

Lönehantering kan vara mycket tidskrävande och stor resursåtgång vid personalhantering. Låt oss hjälpa er med lönehanteringen, vi sköter allt löpande och lägger in information vartefter det kommer oss tillhanda, vilket gör administrationen lättare vid lönehanteringen.

Med hjälp av ett webbaserat system rapporterar er personal sina arbetade tider, reseräkningar och utlägg var efter chefen eller annan utsedd person attesterar tidrapporterna. När dessa blivit attesterade och godkända kan lönespecifikationer hämtas från samma webbaserad sida och lönerna betalas ut.

Eftersom allt sköts med automatik så skapas och kontrolleras arbetsgivardeklarationerna efter avslutad lönehantering och granskas innan de skickas in till skatteverket.