Skatteverket | Nyheter och notiser Verksamt | Nyheter

Från den 17 december får du som är arbetsgivare inte hindra personer från att slå larm om allvarliga missförhållanden inom din verksamhet. Det beror på en ny lag som är tänkt att stärka skyddet för visselblåsare. Du som arbetsgivare får inte heller använda repressalier mot personen som larmar. [...]

Du som är registrerad för reklamskatt avregistreras automatiskt i samband med att skatten avskaffas. Du behöver dock lämna en sista reklamskattedeklaration för tiden fram till och med den 31 december 2021. Du lämnar din deklaration i e-tjänsten Punktskatt hos Skatteverket senast 31 december. [...]

Nu tas det första steget mot en gemensam digital ingång till Europa. Den nya EU-portalen Your Europe ska underlätta för dig som företagare att hitta information och utföra ärenden digitalt inom hela EU. Ett viktigt första steg mot ett ännu öppnare Europa. [...]

Srf | Nyhetsbevakning

RSS Error: https://www.srfkonsult.se/feed/?post_type=newswire is invalid XML, likely due to invalid characters. XML error: EntityRef: expecting ';' at line 66, column 77

Löneadministration

Lönehantering kan vara mycket tidskrävande och stor resursåtgång vid personalhantering. Låt oss hjälpa er med lönehanteringen, vi sköter allt löpande och lägger in information vartefter det kommer oss tillhanda, vilket gör administrationen lättare vid lönehanteringen.

Med hjälp av ett webbaserat system rapporterar er personal sina arbetade tider, reseräkningar och utlägg var efter chefen eller annan utsedd person attesterar tidrapporterna. När dessa blivit attesterade och godkända kan lönespecifikationer hämtas från samma webbaserad sida och lönerna betalas ut.

Eftersom allt sköts med automatik så skapas och kontrolleras arbetsgivardeklarationerna efter avslutad lönehantering och granskas innan de skickas in till skatteverket.