Löneadministration

Lönehantering kan vara mycket tidskrävande och stor resursåtgång vid personalhantering. Låt oss hjälpa er med lönehanteringen, vi sköter allt löpande och lägger in information vartefter det kommer oss tillhanda, vilket gör administrationen lättare vid lönehanteringen.

Med hjälp av ett webbaserat system rapporterar er personal sina arbetade tider, reseräkningar och utlägg var efter chefen eller annan utsedd person attesterar tidrapporterna. När dessa blivit attesterade och godkända kan lönespecifikationer hämtas från samma webbaserad sida och lönerna betalas ut.

Eftersom allt sköts med automatik så skapas och kontrolleras arbetsgivardeklarationerna efter avslutad lönehantering och granskas innan de skickas in till skatteverket.

Pröva oss – Nu bjuder vi på de två första timmarna.

BOKA TID NU