Skatteverket | Nyheter och notiser Verksamt | Nyheter

Regeringen har beslutat om ett nytt ekonomiskt stöd till arrangörer av evenemang som planeras under juni-december 2021, men som inte kan genomföras eller måste begränsas på grund av spridningen av covid-19. Stödet innebär att staten står för delar av den ekonomiska risken. [...]

I juni och september erbjuder Tullverket digitala, kostnadsfria informationsträffar för dig som vill veta mer om vad du behöver tänka på när du handlar med länder utanför EU. Har du fortfarande frågor efter träffen har du möjlighet att få individuell rådgivning. [...]

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram information och stöd till dig som vill veta hur du kan stärka ditt företags beredskap att hantera störningar och avbrott. Det kan till exempel handla om cyberattacker, längre elavbrott och personalbortfall vid pandemier. [...]

Srf | Nyhetsbevakning

Antal anställda ökade med 1,5 procent under andra kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt fanns det 4 852 085 anställda i riket. Näringslivet ökade med 1,5 procent till 3 300 113 anställda. [...]

Luxemburgs dataskyddsmyndighet har utfärdat sanktionsavgiften på 746 miljoner euro, knappt 7,6 miljarder kronor, för att Amazon har behandlat personuppgifter i strid med bestämmelserna i GDPR. [...]

Från den 1 augusti kan Kronofogden ge anstånd under pågående löneutmätning om sökanden medger det eller om det finns särskilda skäl. [...]

Om oss

JP Ekonomiservice är en redovisningsbyrå i Västerås med erfarenhet inom redovisning. Vi erbjuder tjänster inom bokföring, redovisning, skatt och löneadministration där vårt mål är att ge er trygghet och kvalitet.

Vi utför det löpande ekonomiarbetet åt er, från redovisning och löpande bokföring till löneadministration, skattedeklarationer och årsredovisningar.

I samarbete med oss får du på ett enkelt sätt en bra koll på hur den ekonomiska statusen är i ert bolag. Arbetet utförs kontinuerligt och varje månad får du lättöverskådliga rapporter som ger dig bra kontroll på hur er verksamhet ser ut.

Vi har erfarenhet av att hjälpa företag i alla tänkbara storlekar och branscher med bland annat bokföring, redovisning och löneadministration.

Vi har gott renommé när det kommer till effektivitet, kvalitet och god service och är tillgängliga året runt för er.

Välkomna att kontakta oss för mer information eller en offert på det ni behöver hjälp med.

redovisningskonsult för egenföretagare