Ny lag om tillfällig skattereduktion

Förslaget, som presenterades av regeringen i förra veckan, är ett led i att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin.

Anpassningar av hemmiljön till ökat hemarbete samt ändrade färdsätt och färdmönster till och från arbetet kan medföra ökade arbetskostnader för den enskilde. Även om ökat hemarbete kan leda till minskade hushållsutgifter, är så inte fallet för de grupper i samhället som saknar möjlighet att arbeta hemifrån eller som behöver anpassa sin hemmiljö. Regeringen anser därför att en skattereduktion för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin bör införas för en begränsad tid om två år.

Skattereduktionen ges till fysiska personer med arbetsinkomster överstigande 60.000 och understigande 500.000 kronor om året. Reduktionen är som högst (2.250 kr) vid en årsinkomst mellan 240.000 och 300.000 kr.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 december 2021 och tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020. Lagen föreslås upphöra vid utgången av 2022.